Pogotowie komputerowe


+48 74-865-80-97

sklep@neokomputery.pl

WhatsappIcon

Podpis elektroniczny


Infrastruktura Klucza Publicznego (PKI) jest rozwiązaniem dla tych wszystkich, którzy w swoich firmach lub instytucjach chcą stworzyć system o najwyższym poziomie bezpieczeństwa. W jej skład wchodzi oprogramowanie, sprzęt oraz zaawansowane usługi i procedury postępowania.

 

ZASTOSOWANIE PODPISU ELEKTRONICZNEGO

 

1 Dla administracji publicznej

 •  usługa Elektronicznego Urzędu Podawczego (EUP),
 •  elektroniczne podpisywanie dokumentów z wykorzystaniem certyfikatów kwalifikowanych (podpis równoważny podpisowi własnoręcznemu),
 •  podpisywanie wielu dokumentów elektronicznych jednocześnie,
 •  znakowanie czasem dokumentów elektronicznych,
 •  wymiana dokumentów elektronicznych z klientami i podległymi jednostkami w oparciu o usługę kuriera elektronicznego (odpowiednik poczty poleconej ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru),
 •  wewnętrzne systemy obiegu dokumentów elektronicznych wspierane przez proCertum PKI System,
 •  kontrola dostępu do pomieszczeń oraz rejestracja czasu pracy za pomocą kart procesorowych.

Administracja publiczna

 

2 Dla klientów biznesowych

 •  wymiana dokumentów z partnerami biznesowymi drogą elektroniczną dzięki wykorzystaniu elementów proCertum PKI System,
 •  elektroniczne podpisywanie dokumentów w obrocie prawnym i handlowym z wykorzystaniem certyfikatów kwalifikowanych (podpis równoważny podpisowi własnoręcznemu),
 •  podpisywanie wielu dokumentów elektronicznych jednocześnie,
 •  znakowanie czasem dokumentów elektronicznych przesyłanych do urzędów, banków, biur maklerskich, instytucji, klientów i kontrahentów, (podpis równoważny podpisowi własnoręcznemu),
 •  podpisywanie ofert z wykorzystaniem certyfikatów kwalifikowanych na aukcjach i przetargach internetowych (np. e-przetarg.pl, MarketPlanet),
 •  zawieranie umów przez Internet (np. ubezpieczenia),
 •  prowadzenie bezpiecznych transakcji elektronicznych przez Internet,
 •  szyfrowanie poczty e-mail oraz poufnych danych (certyfikat niekwalifikowany zaufany),
 •  wymiana dokumentów elektronicznych z partnerami biznesowymi w oparciu o usługę kuriera elektronicznego (odpowiednik poczty poleconej ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru),
 •  wewnętrzne systemy obiegu dokumentów elektronicznych wspierane przez proCertum PKI System,
 •  kontrola dostępu do pomieszczeń oraz rejestracja czasu pracy za pomocą kart procesorowych,
 •  jednokrotne logowanie do różnych zasobów informatycznych dzięki wykorzystaniu „single sign on”.

Podpis elektroniczny dla biznesu

 

3 Dla klientów indywidualnych

 •  elektroniczne podpisywanie oświadczeń woli oraz dokumentów w obrocie prawnym z wykorzystaniem certyfikatów kwalifikowanych (podpis równoważny podpisowi własnoręcznemu),
 •  znakowanie czasem dokumentów elektronicznych przesyłanych do urzędów, banków, biur maklerskich, instytucji, firm oraz osób prywatnych,
 •  wymiana dokumentów drogą elektroniczną z urzędami, bankami, towarzystwami ubezpieczeniowymi itp. w oparciu o usługę kuriera elektronicznego (odpowiednik poczty poleconej ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru),
 •  zawieranie umów przez Internet (np. ubezpieczenia),
 •  prowadzenie bezpiecznych transakcji elektronicznych przez Internet,
 •  szyfrowanie poczty e-mail oraz poufnych danych (certyfikat niekwalifikowany zaufany).

Partner Unizeto

Kontakt z nami

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera. Bądź na bieżąco.

Kod QR

Kod QR